GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení klienti, Vaše osobní údaje zpracováváme vždy v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Správcem Vašich osobních údajů je společnost FITCOM s.r.o., Svatého Ducha 7, 79401 Krnov, IČ: 60320117.

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
Plnění našeho smluvního vztahu, fakturace, vyřízení reklamace a vedení účetnictví.

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje:

Jméno a příjmení
Fakturační adresu (případně IČ a DIČ)
Telefonní číslo - pro naši vzájemnou komunikaci
E-mailová adresa - pro zasílání podkladů a dokladů elektronickou cestou

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme a nikomu třetímu nepředáváme ani neprodáváme. Kvůli plnění povinností ze zákona o DPH a dani z příjmů předáváme vaše fakturační údaje našemu účetnímu, se kterým mám uzavřenu zpracovatelskou smlouvu a která chrání vaše osobní údaje stejně jako my sami.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování:
Plnění smlouvy: 24 měsíců od vystavení daňového dokladu (doba záruky na zboží).
Vyřízení reklamace: 12 měsíců od ukončení reklamačního řízení nebo soudního sporu.
Vedení účetnictví: 10 let počínaje následujícím rokem od vystavení.

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme.
Na úředně ověřenou písemnou žádost zaslanou na naši adresu, vám bez zbytečných odkladů, nejdéle do 1 měsíce, zašleme, jaké údaje o vás máme, opravíme je a pokud si nepřejete, aby vaše osobní údaje byly nadále námi zpracovávány, tak je vymažeme. Vymazání však nesmí být v rozporu s platnými zákony, které nám uchovávání některých vašich osobních údajů po určitou dobu nařizují. Máte také právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.