Služby

FITCOM s.r.o. nabízí služby v těchto oblastech:


Telekomunikace

Díky dlouholetému budování spojovací technologie Alcatel S12, v rámci všech etap výstavby digitální překryvné sítě ČESKÉHO TELECOMU a.s. a v současnosti díky spolupráci s CETIN a.s. má společnost FITCOM s.r.o. bohaté zkušenosti, které se promítají i v budování pobočkových ústředen, ať již v minulosti analogových, či současných digitálních.

Jsme schopni realizovat projekty od malých komunikačních systémů pro malé a střední podniky, až po velké systémy pro velké podniky včetně telefonních a datových rozvodů.

Nabízíme instalaci strukturované kabeláže společností s mnohaletými zkušenostmi v tomto oboru, samozřejmostí je také schopnost certifikovaného měření datové kabeláže.


Optické sítě, metropolitní sítě - FTTx - Mikrotrubičkování

Ve světě telekomunikační techniky se stále více pro přenos využívají optické sítě. Chcete-li dosahovat vysokých přenosových rychlostí a přitom disponovat dostatečnou kapacitou nejen pro současnost, ale i pro budoucnost, využijte přenosu optickým vláknem. Dobře vybudované komunikační dráhy a infrastruktury znamenají rozhodující soutěžní výhody.

Optická kabeláž je optimální pro propojení např. počítačových sítí, telefonních ústředen ,kabelové televize, zabezpečovacích a kamerových systémů. Optická vlákna mají vysokou životnost a jsou nenáchylná k okolnímu elektromagnetickému rušení (atmosférické, průmyslové rušení apod.). Cílem je splnit jak dnešní, tak také budoucí požadavky na šířku pásma, provozní spolehlivost a elektromagnetickou kompatibilitu.

FITCOM s.r.o. nabízí komplexní řešení v oblasti optické technologie od návrhů, projektové dokumentace, přes vlastní implementaci, měření a servisní činnost, vše za použití špičkové technologie. 

Elektrická požární signalizace - EPS

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží ke včasné detekci a signalizaci požáru. Včasnou detekcí požáru je možné zabránit vzniku materiálových ztrát a zvýšit bezpečí osob pohybujících se v objektu.

Systém EPS se obecně skládá z ústředny EPS, hlásičů požáru (samočinných nebo tlačítkových) a zařízení sloužících k vyhlášení poplachu. Dále je možné k systému přidat zařízení dálkového přenosu (ZDP) pro přenos provozních stavů na pult centralizované ochrany (PCO).

EPS patří mezi vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, a dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. je tak nutné provádět na něm pravidelné kontroly provozuschopnosti a zkoušky činnosti.

Společnost FITCOM s.r.o. nabízí návrh, realizaci a servis včetně pravidelných kontrol těchto výrobců elektrické požární signalizace:

 • LITES Liberec
 • ESSER by Honeywell
 • NSC -  APOLLO
 • BOSCH
 • SCHRACK SECONET
 • ZETTLER


Kamerové systémy - CCTV

Kamerové systémy najdou uplatnění v následujících aplikacích:

 • Systémy pro sledování vjezdů a výjezdů vozidel a řízení parkoviště
 • Sledování provozu ve výrobních, prodejních a jiných objektech
 • Sledování fyzicky těžce přístupných či vzdálených objektů
 • Zajištění bezpečnosti
 • Možnost dokumentace videozáznamů
 • Zajištění posouzení návrhu kamerového systému ve vztahu k Úřadu na ochranu osobních údajů.
Pracovníci firmy FITCOM s.r.o. jsou pravidelně školeni v této oblasti a informováni o technologických pokrocích v této oblasti a jejich cílem je zabezpečit spokojenost zákazníků. Jsme schopni zohlednit požadavky zákazníka a navrhnout technologicky nejschopnější řešení, zabezpečit dodávku a instalaci systému, vlastní implementaci a seznámit uživatele s funkcionalitou jednotlivých prvků.

Zabezpečovací systémy - PZTS

Pro ochranu majetku se stále běžněji používají zabezpečovací systémy, a to jak v rodinných domech, tak menších i větších společnostech. Tato oblast blízce sousedí s kamerovými a docházkovými či přístupovými systémy a v mnoha aplikacích je vítána možnost tyto systémy vzájemně propojovat.

Zaměstnanci společnosti FITCOM s.r.o. jsou certifikováni pro montáž, servis, oživení a pravidelnou údržbu zařízení od významných výrobců PZTS, jako jsou např. Satel s ústřednami INTEGRA či PERFECTA nebo Paradox řadou ústředen EVO.


Docházkové systémy

Neopomenutelnou součástí naší nabídky jsou také instalace docházkových a přístupových systémů.