Služby

FITCOM s.r.o. nabízí služby v těchto oblastech :

Radiometrické termokamery

Technologie pro měření teploty lidského těla

Roky 2019-2020 se zapíšou v evropských zemích do historie jako období boje s onemocněním SARS-CoV-2 označovaném jako COVID-19. Touto nemocí se nakazilo po celém světě mnoho osob a řada z nich jí bohužel podlehla. Globálně se zavádí opatření přijímaná vládami postižených zemí.

Pro český trh nabízíme jedno z preventivních profesionálních opatření k celosvětovému úsilí minimalizovat dopad výskytu nového koronaviru.

Široké využití nabízí například v nákupních centrech, státních institucích, bankách, školách, výrobních závodech, nemocicích, železničních stanicích, na hraničních přechodech, ....

Kamerové systémy - CCTV


Kamerové systémy najdou uplatnění v následujících aplikacích:

  • Skryté kamerové systémy pro zjišťování loajality vlastních zaměstnanců
  • Systémy pro sledování vjezdů a výjezdů vozidel a řízení parkoviště
  • Sledování provozu ve výrobních, prodejních a jiných objektech
  • Sledování fyzicky těžce přístupných či vzdálených objektů
  • Zajištění bezpečnosti
  • Možnost dokumentace videozáznamů
  • Zajištění posouzení návrhu kamerového systému ve vztahu k Úřadu na ochranu osobních údajů.
Pracovníci firmy Fitcom s.r.o. jsou informováni o technologických pokrocích v této oblasti a jejich cílem je zabezpečit spokojenost zákazníků. Jsme schopni ohodnotit požadavky zákazníka a navrhnout technologicky nejschopnější řešení, zabezpečit dodávku materiálů, vlastní implementaci a samozřejmě také seznámit uživatele s funkcionalitou prvků.

Optické sítě, metropolitní sítě - FTTx - Mikrotrubičkování

Ve světě telekomunikační techniky se stále více pro přenos využívají optické sítě. Chcete-li dosahovat vysokých přenosových rychlostí a přitom disponovat dostatečnou kapacitou nejen pro současnost, ale i pro budoucnost, využijte přenosu optickým vláknem. Dobře vybudované komunikační dráhy a infrastruktury znamenají rozhodující soutěžní výhody.

Optická kabeláž je optimální pro propojení např. počítačových sítí, telefonních ústředen ,kabelové televize, zabezpečovacích a kamerových systémů. Optická vlákna mají vysokou životnost a jsou nenáchylná k okolnímu elektromagnetickému rušení (atmosférické, průmyslové rušení apod.). Cílem je splnit jak dnešní, tak také budoucí požadavky na šířku pásma, provozní spolehlivost a elektromagnetickou kompatibilitu.

Firma Fitcom s.r.o. nabízí komplexní řešení v oblasti optické technologie od návrhů, projektové dokumentace, přes vlastní implementaci a servisní činnost, vše za použití špičkové technologie.

Telekomunikace

Díky dlouholetému budování spojovací technologie Alcatel S12, v rámci všech etap výstavby digitální překryvné sítě ČESKÉHO TELECOMU a.s., má firma Fitcom s.r.o. bohaté zkušenosti, které se promítají i v budování pobočkových ústředen, ať již analogových, či digitálních.

Jsme schopni realizovat projekty od malých komunikačních systémů pro malé a střední podniky, až po velké systémy pro velké podniky včetně telefonních a datových rozvodů. Dodáváme širokou škálu pobočkových ústředen jak od světových výrobců, tak od českých.